Den store guide til boliglån

Boliglånet findes i dagens Danmark i mange afskygninger og typer. Men hvad er egentlig forskellen på de forskellige låntyper? Nedenfor har vi samlet en lille guide til boliglån. 

”Boliglån” er en samlet betegnelse for alle låntyperne, som kan bruges til at, finansiere en ejerbolig. Boliglån kan dernæst opdeles i de to kategorier; realkreditlån og banklån.

Realkreditlån kan opdeles i yderligere to underkategorier – fastforrentede realkreditlån og variabelt forrentede realkreditlån. For at gøre forvirringen fuldstændig, kan de fastforrentede realkreditlån dernæst opdeles i endnu to kategorier, nemlig kontantlån og obligationslån.

Realkreditlån kan ydes i op til 80% af boligens værdi. Dette kan kombineres med boliglånet, som dernæst kan gives op til 95% af boligens værdi.

Realkreditlån

Realkreditlånene findes som sagt i mange typer – her taler man oftest om de fastforrentede lån og variabelt forrentede lån. De fastforrentede lån findes i form af obligationslån og kontantlån. Den store forskel på disse to typer af fastforrentede lån, er fastsættelsen af renten samt måden hvorpå kurstab og kursgevinst beregnes.

Kontantlån

Ved kontantlånet vil et eventuelt kurstab, som opstår ved etableringen af lånet, blive indregnet i renten fremfor at forhøje lånet (som man gør med obligationslånet). Hovedstolen vil derfor være det samme som lånets kursværdi. Renten på kontantlånet bliver derfor først fastsat, når lånet enten er udbetalt eller kurssikret. Da et eventuelt kurstab, bliver omregnet til en renteudgift, på et kontantlån, kan renteudgiften (kurstabet) også fratrækkes i skat. Ligeledes skal man dog holde for øje, at en eventuel kursgevinst ved opsigelse af kontantlånet også er skattepligtig, hvis altså ikke man sælger sin bolig samtidigt. Ens for både det fastforrentede obligationslån og kontantlån er dog, at man kender renten i hele lånets løbetid, hvis altså ikke man foretager ændringer på lånet.

Variabelt forrentede realkreditlån

De variabelt forrentede realkreditlån, også kendt som rentetilpasningslån, findes også i mange former og afskygninger. Et rentetilpasningslån/variabelt forrentet lån vil, som navnet indikere, i løbet af lånets løbetid ”skifte” rente – hvor ofte det gør det, afhænger af låntypen. De mest almindelige variable lån har rentetilpasning helt ned til hvert kvartal og helt op til hvert. 10 år. Som låntager med rentetilpasningslån, risikerer man derfor at ens rente, og dermed ydelse, stiger og falder meget i lånet løbetid. Så disse låntyper, er oftest for de mere risikovillige låntagere.

Alternativ finansiering

Alternativt kan boligen også finansieres med rent banklån i form af almindeligt banklån eller som et prioritetslån (bankboliglån). Dette lån tages, som navnet måske indikerer, i banken, som finansiering i boligen. Prioritetslånet kan have en løbetid op til 30 år. Du betaler alene rente på lånet og renten er altid variabel. Prioritetslånet gives op til 80% af boligens værdi.

Det er helt forståeligt, hvis du stadig sidder og er lidt småforvirret, over alle de forskellige boliglån, selvom du har læst vores guide. Kontakt os allerede i dag, så sidder vi klar til at hjælpe dig tættere på dine drømme. 

Skriv en kommentar